Generalna popravila, prenov in nadgradnje2018-11-19T14:41:10+00:00

Generalna popravila, prenov in nadgradnje

Rekonstrukcija in dograditev strojev in linij

Po naročilu izvajamo rekonstrukcije in dograditve strojev in proizvodnih linij, ki jih optimalno prilagodimo potrebnim spremembam pri proizvodnji, povečamo kapaciteto, zvišamo stopnjo avtomatizacije….

Generalna popravila in prenove strojev in stiskalnic

Izvajamo ekspertize posameznih mehanskih delov strojev in stiskalnic ter glede na ugotovljeno stanje predlagamo način in obseg generalnega popravila stroja, ki ga izvedemo skladno s predpisanimi postopki in zaključimo s ponovno montažo, potrebnimi meritvami in zagonom.

Rekonstrukcija in nadgradnja indukcijskega kalilnega stroja za kaljenje valjev

Izvedli smo obnovo, rekonstrukcijo, avtomatizacijo in nadgradnjo stroja za indukcijsko kaljenje velikih valjev.

Ohranili smo ogrodje starega stroja, na novo pa smo izvedli sledeče postopke:

 • celovito prenovo mehanike (nove pogonske enote in vodila),
 • opremljanje stroja s senzorji ter z novim sistemom nadzora in avtomatizacije (prehod iz ročnega (relay – skega) krmiljenja na računalniškega), in
 • zamenjavo električnih napeljav, transformatorjev in kalilnih glav (povečana moč kaljenja),
 • zamenjavo kompletnega hladilnega sistema za elektro komponente in proces kaljenja,
 • opremljanje stroja z električnim dvigalom.

Namen prenove:

 • zagotavljanje ponovljivosti in točnosti kalilnega postopka,
 • omogočanje lokacijskega kaljenja in nastavitve različnih parametrov, ter
 • doseganje večje globine kaljenja in hitrosti indukcijskega kaljenja.

Generalna obnova stiskalnice M3

Po izvedeni ekspertizi smo izvedli generalno obnovo zunanjega in notranjega paha.

Izvedli smo sledeče:

 • kompletna demontaža,
 • mehansko ravnanje pahov v geometrijo,
 • ojačitev vogalov z rebri,
 • rezkanje osnovnih vogalnih ploskev do poravnave za namestitev vodil,
 • izdelava in montaža novih vodil,
 • ekspertiza in popravilo tlačnih enot,
 • popravilo enot za uravnavo,
 • rezkanje spodnjih površin pahov,
 • obnova gredi, zobnikov in ojnic,
 • izvedba meritev, ter
 • ponovna montaža in preizkus.

Obnova ekscentrične stiskalnice L3

Izvedli smo menjavo steznega vijaka v stebru ekscentrične stiskalnice in povečanje svetle odprtine za 250mm na šestih stiskalnicah L3.

Obnova hidravlične stiskalnice

Generalna obnova hidravlične stiskalnice, ojačitev konstrukcije in zamenjava togega vpetja za členkasto vpetje paha (kolensko gibanje).

Linija M2 in M3

Aktivno smo sodelovali pri izdelavi ekspertiz za mehanske dele stiskalnice M2 in M3. Izvedli smo meritve geometrije stiskalnice M2 po zagonu. Sodelovali smo pri tehničnih rešitvah med izdelavo, montažo in zagonom.

Obnova korčastega bagra

Korčastemu bagru smo zamenjali zobnik z ležajem premera 3m, kompletni pogon in hidravliko.

Varnostne zaščite

Projektiranje, izdelava, montaža in zagon varnostnih zaščit na ekscentričnih stiskalnicah. Dvig in spust zaščite se sproži na komandnem pultu stiskalnice.

Mehanske roke

 • Predelava mehanskih rok – generalna popravila
 • Ponovna, izboljšana pritrditev – fleksibilno vpetje roke na stiskalnico
 • Izdelava novih prijemal roke
 • Izvedba novih tehnoloških rešitev