Modernizacije2018-10-29T12:16:10+00:00

Modernizacije

Rekonstrukcija in dograditev strojev in linij

Po naročilu izvajamo rekonstrukcije in dograditve strojev in proizvodnih linij, ki jih optimalno prilagodimo potrebnim spremembam pri proizvodnji, povečamo kapaciteto, zvišamo stopnjo avtomatizacije, …

Generalna popravila in prenove strojev in stiskalnic

Izvajamo ekspertize posameznih mehanskih delov strojev in stiskalnic ter glede na ugotovljeno stanje predlagamo način in obseg generalnega popravila stroja, ki ga izvedemo skladno s predpisanimi postopki in zaključimo s ponovno montažo, potrebnimi meritvami in zagonom.