Rudarska oprema2018-11-19T14:32:30+00:00

Rudarska oprema

Namenski stroji in stiskalnice, naprave za varno delo v jami, mešalci, agiatorji, reduktorji, vitli … različna oprema namenjena uporabi v rudnikih.

Oprema za rudarstvo je izdelana po EN standardih in v skladu z ATEX Direktovi, ter ustrezno označena z znakom Ex, ki je oznaka za eksplozijsko varen izdelek oz. za protieksplozijsko zaščito. Večina tovrstnih strojev je označena še z oznako I M2, ki po ATEX Direktivi 94/9/EU predstavlja:

Skupina I – oznaka za podzemne dele rudnikov,

Kategorija M2 – oprema primerna za uporabo v rudnikih, ki jih lahko ogrožajo jamski plini in /ali vnetljiv prah.

Oprema se izdela in ustrezno označi glede na potrebe oz. uporabo v specifičnih okoljih.

Vitli

Po naročilu izdelamo vitle različnih nosilnosti in za različne namene. Za premogovnik smo izdelali vitle za gradnjo jaška in montažne vitle, el. pogoni so pri tovrstnih vitlih v Ex izvedbi.

Vitel 70kN

Vitel 70kN se uporabljajo za gradnjo jaška globine 500m in premera 6m, ki bo omogočal učinkovit transport premoga. Jeklene vrvi vitlov so nosilne vrvi za delovno in napenjalno ploščad, ter vodilne vrvi za transport kapsul.

Reduktorji

Reduktorji narejeni po naročilu. Njihove tehnične specifikacije so prilagojene namenu uporabe in okolju.

Reduktor 500 RP  

Reduktor je primeren za uporabo v metanskih jamah.

Reduktor 45  

Reduktor je primeren za uporabo v metanskih jamah.

Namenski stroji in stiskalnice

Stroji in stiskalnice za posebne namene, npr. obdelovanje, korigiranje … specifičnih obdelovancev (sekcij, lokov itd.). Konstrukcija, materiali in orodja so prilagojeni različnim namenom in specifičnim karakteristikam obdelovancev.

Prenosna namenska naprava za brušenje

Brusilna naprava je narejena za brušenje keramičnih ploščic na kronah za vrtanje zemeljskih izvrtin.

Prenosna namenska naprava za razrez

Naprava je narejena za rezanje zemeljskih jeder po dolžini.

Ravnalni stroj RS-02-B

Namenjen ravnanju / ukrivljanju podpornih lokov in I profilov v premogovniku.

Korekturna stiskalnic 300kN

Za ravnanje in korekcijo specifičnih jeklenih profilov.

Hidravlična stiskalnica 1700kN

Ravna in korigira specifične jeklene plošče, debeline do 30mm.

Podajalna naprava 

Podajalna naprava služi kot orodje za izvajanje delovnega giba pri geološkem vrtanju. Hidravlični cilindri potiskajo vrtalni sveder navzgor oz. naprej.

Titanske klešče 

Titanske klešče omogočajo varno izgradnjo oz. obnovo ali podiranje ločnega podporja v jamah. Nadomestijo spenjalno silo vijačne zveze in se upravljajo z varnostne razdalje. Delavce zaščitijo pred udarno silo lokov ob popuščanju spenjalne sile in s tem omogočijo varno menjavo ali odstranitev podpornih lokov. Klešče so hidravlične, nosilci klešč pa so iz titanske zlitine, kar zreducira težo klešč za 40%.

Agitator 

Agitator se uporablja za mešanje elektrofiltrskega pepela z različnimi aditivI. Zmes se uporablja za injektiranje opažev v jamah.

Nakladalec mulja 

Nakladalec mulja je namenjen nakladanju jamskega mulja na vagon. Nakladalec je postavljen na tirnice in ima podest na katerem stoji operater, ki upravlja z ročnimi pnevmatskimi ventili – ročicami. Operater lahko nakladalno lopato rotira in pomika naprej/nazaj, da zajame in naloži mulj na nakladalno lopato, ki nato vrže mulj preko osi stroja na vagon.

Tlačna posoda 

Tlačna posoda se uporablja za injektiranje malte pri izdelavi opažev v jamah. Malta za omete se injektira preko cevi in z zračnim pritiskom. Posoda ima vse potrebne certifikate za tlačne posode in opravljene A teste.

Mešalec za omet 

Mešalec za izdelavo in nanos ometov.

Projektna dokumentacija za izgradnjo premogovnikov